Hướng dẫn sử dụng và các ký hiệu trên máy rửa bát bosch

18/6/2021  
Hướng dẫn sử dụng và các ký hiệu trên máy rửa bát bosch

Hướng dẫn lắp đặt máy rửa bát Bosch

Tham khảo các mã máy rửa bát Bosch serie 4 tự động mở hé cửa:

 

Làm quen với máy rửa chén bát của bạn

Bảng điều khiển - các ký hiệu trên máy rửa bát Bosch 

Tham khảo Máy rửa bát Bosch serie 6 sấy Zeolith:

 

Các chương trình rửa của máy rửa chén Bosch

 

Tham khảo Máy rửa bát Bosch serie 8 sấy Zeolith:

 

Các ngăn rửa của máy rửa bát Bosch sắp xếp thế nào ?

Hệ thống làm mềm nước

Hệ thống trợ rửa

 

Click để xem chiết khấu, quà tặng, chương trình khuyến mãi của máy rửa bát bosch.