Tủ làm lạnh rượu chuyên nghiệp không có nhiệt độ đứng, nhiệt độ gấp đôi. Nó giữ 5°- 22°C ở vùng trên và 5°C- 22°C ở vùng dưới cùng. Thiết kế của nó rất hoàn hảo để phù hợp với mọi căn phòng. Hệ thống làm mát được thực hiện bởi một máy nén. Năng lượng Loại A.

Xem thêm
So sánh ngayXóa tất cả sản phẩm